Privacy verklaring Viv ala Beauty                                                               25 mei 2018

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Met dit Privacy regelement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke gegevens gebruiken wij?  (Niet voor alle behandelingen worden uw gegevens gevraagd). 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw medische gegevens en gegevens over uw gezondheidstoestand • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling

Hoe komen wij aan de gegevens?
Deze gegevens worden door cliënt op vrijwillige basis ingevuld.

Waarom hebben gegevens van u nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • Het opstellen van een behandelplan voor de cliënt.
  • Contact met u op te kunnen nemen.
  • Om u per e-mail / telefonisch te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden • (eventueel Financiële administratie, echter direct betalen bij behandeling, dus meestal n.v.t.)

Er worden alleen persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomen met de doeleinden van het behandeltraject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Voorwaarden en toestemming
Door een afspraak te plannen geeft u automatisch toestemming tot behandeling en daarmee het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming kan altijd worden gestaakt. Neemt u hiervoor contact op met ons.  Bij patiënten tot 18 jaar dient een ouder / voogd  toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw persoons- en medische gegevens bewaren wij 5 jaren.  

In kaart brengen websitebezoek.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.browbeautybar.nl. Deze informatie gebruiken wij om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@browbeautybar.nl. Deze zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging Viv ala Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Viv ala Beauty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Viv ala Beauty verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@viv-alabeauty.nl.

Wie is er verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens binnen Viv ala Beauty?
Vivianne van den Heuvel is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens binnen deze organisatie. De verantwoordelijke, in dit geval Vivianne van den Heuvel, en iedereen die onder haar valt, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Deze verplichting vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst van diegene. De papieren intake-formulieren worden niet digitaal verwerkt maar in een afgesloten en brandvrije omgeving opgeslagen.

Viv ala Beauty is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Verwersstraat 6 5211 HW ‘s-Hertogenbosch.

Inschrijvingsnummer handelsregister

KVK 61804045

Telefoon: 06-53438187

E-mailadres: info@browbeautybar.nl